azospermi

Azospermi Nedir?

Azospermi boşalma sonrası penisten gelen sıvıda (menide) sperm hücrelerinin bulunmaması durumudur. Azospermide meni vardır ancak bu meninin içinde hiç sperm hücresi yoktur. Eğer hastada boşalma sonrası dışarıya hiç meni gelmiyorsa, bu duruma aspermi denir.

Azospermi Nasıl Teşhis Edilir?

Erkeklerden alınan meni örneğinin mikroskop altında değerlendirilmesi işlemine spermiogram adı verilir. Bu inceleme deneyimli kişiler tarafından gelişmiş andorolgy laboratuvarlarında titizlikle yapılmalıdır. Tek bir spermiogram sonucuna bakılarak azospermi teşhisi konulmaz. En az 1 ay ara ile yapılan 2 spermiogram sonucunda sperm bulunmazsa azospermi tanısı konulur.

Azospermi Sık Rastlanan Bir Sorun Mudur?

Her 100 erkekten 2’sinde azospermi sorunu mevcuttur. Fakat kısırlık problemi yaşayan erkeklerin %10 ila 20’sinde azospermi görülür. Son yıllarda yapılan çalışmalar erkeklerin sperm sayısının her geçen yıl daha fazla azaldığını ve günümüzde azospermi sorunu yaşayan erkeklerin sayısının daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. https://drserefoglu.com/erkeklerin-sperm-sayilari-her-yil-azaliyor/

Azospermi Türleri Nelerdir?

Azospermi sperm iletim kanallarında tıkanıklığa bağlı olan (obstrüktif) ve olmayan (non-obstrüktif) azospermi şeklinde iki kategoride incelenir. Spermiogram incelemesinde hiç sperme razstlanmayan bir kişide hangi tür azospermi olduğunu teşhis edebilmek için üroloji uzmanları tarafından detaylı bir muayene yapılması, hormon tahlilleri ve ultrasonografi gibi çeşitli tahliller yapılır.

Azospermi Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer tıkanıklığa bağlı azospermi varsa ameliyat ile tıkalı kanallar açılabilir. Ancak bu ameliyatların başarı oranı genellikle düşüktür. Bu nedenle tıkanıklığa bağlı azospermi sorunu yaşayan erkeklerden çeşitli girişimlerle sperm elde edilerek tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi durumunda ise altta yatan hormonal veya damarsal bozukluklar varsa tedavi edilir ve daha sonra sperm elde edilir. Ancak tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi problemi olan erkeklerin yaklaşık olarak yarısında tüp bebek tedavisi için sperm bulunabilmektedir.
Azospermi Sorunu Olan Bir Kişi Doğal Yollarla Çocuk Sahibi Olabilir Mi?
Her ne kadar bir kaç istisnası olsa da, azospermi sorunu olan bir erkekte çoğu durumda biyolojik bir aile oluşturmak için tek umut tüp bebek yöntemidir.

Azospermi Durumunda Sperm Nasıl Elde Edilir?

Özellikle tıkanıklığa bağlı azospermi varlığında testisten ve spermin iletildiği kanalllardan sperm elde edilebilir. Günümüzde bir çok merkezde Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE) işlemi uygulanmakta ve sperm direkt olarak testisin içerisinden alınmaktadır. Bkz. Mikro Tese Nedir?

TESE Nasıl Yapılır?

Anestezi uygulamasını takiben yapılan küçük bir kesi ile testis açılır. İçerisindeki sperm taşıyan kanalcıklar (seminifer tübüller) dikkatlice incelenir ve içerisinde sperm bulunması muhtemel olanlar seçilerek tip bebek uygulaması için laboratuvara yollanır. Bkz. Mikrotese nasıl yapılır?

MikroTESE Nedir?

Eski yıllarda çıplak gözle yapılan TESE ameliyatı yerine günümüzde bir çok tüp bebek merkezinde mikroTESE yöntemi uygulanmaktadır. Klasik TESE işleminde testis dokusundan ameliyat ile ufak bir parça çıkarılır ancak mikroTESE yöntemi sayesinde testisler ameliyat sırasında mikroskop ile daha detaylı şekilde incelenir. Böylelikle sadece sperm izlenen bölgeden doku örneği alınarak sperm bulma şansı arttırılır. Ayrıca mikroTESE işlemi sırasında daha az miktarda testis dokusu alındığından dolayı testisin bu işlemden fazla hasar görmesi önlenmiş olur.

MikroTESE Ağrılı Mıdır?

Hayır. MikroTESE işlemi üroloji uzmanları tarafından genellikle genel anestezi altında uygulanır. MikroTESE operasyonu sonrası hastalar anestezi etkisi geçinceye kadar gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilirler. Hastanın mikroTESE sonrası evine giderken araç kullanmaması önerilir. Sürekli yatak istirahati gerekmez ancak ameliyat sonrası birkaç gün fazla ağır iş yapmamaları önerilir.  Operasyon sonrası hastaların 10-15 gün sıkı külot (slip) kullanmaları önerilir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment