Sigara içmek bir çok sağlık problemini de beraberinde getirir
Makaleler

Sigara içmek bir çok sağlık problemini de beraberinde getirir. Akciğer kanseri, kalp ve damar hastalıkları, nefes darlığı ve mide problemlerinin yanı sıra sigara içenlerde mesane kanseri de daha fazla oranda görülür. Epidemiyolojik çalışmalar sigaranın bırakılmasıyla mesane kanseri sıklığının %60 azalacağını ortaya koymuştur.

Sağlık kuruluşları tarafından yürütülen kampanyalara ve son yıllarda getirilen kısıtlamalara rağmen sigara kullanımı hala toplumda yaygın bir alışkanlıktır. Henüz yayınlanan çalışmamızın sonuçları sigara nedeniyle mesane kanseri olan hastalar arasında bile bu alışkanlığın devam ettiğini, mesane kanseri ameliyatı olan hastaların sigarayı bırakmak konusunda isteksiz olduğunu ortaya koymuştur. Mesane kanseri tedavisiyle ilgilenen hekimlerin hastalara sigarayı bırakma konusunda telkinde bulunmadıkları, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen sigara bırakma programlarına onları sevk etmedikleri görülmüştür. Oysa ki mesane kanserinin ilerlememesi ve tekrar etmemesi için sigarayı mutlaka bırakmak gereklidir.

 
İletişime Geç