Vazektomi Prostat Kanserine Yol Açar mı?
Makaleler

Prostat Kanseri riski var mı?

Erkeğin tohum kanallarının ameliyat ile bağlanması olarak tanımlayabileceğimiz vazektomi işlemi sonrasında merak edilen prostat kanseri vazektomi ilişkisi:

Her ne kadar 1980i’li yıllarda yapılan bir takım araştırmalar vazektominin prostat kanseri riskini hafifçe arttırabileceğini göstermişse de, Journal of American Medical Association (JAMA) dergisinde henüz yayınlanan bir meta-analiz vazektomi olmayı düşünen erkeklerin prostat kanserinden endişe etmelerinin gereksiz olduğunu ortaya koymuştur.

Vazektomi ile prostat kanseri arasındaki ilişkiyi analiz eden 53 makaleyi inceleyen araştırmacılar, eldeki verilerin bu ilişkiyi doğrulamaktan uzak olduğunu bildirmiştir. Her ne kadar vasektomi olan bireylerde %0,6 oranında bir prostat kanseri riski artışı olabileceği hesaplanmışsa da, bu artışın tüm prostat kanseri olgularının sadece %0,5’ine tekabül ettiği ve o devirlerde kullanılan araştırma metotlarının kısıtlı olmasından kaynaklanabileceği kaydedilmiştir.

Klinik olarak çok da anlamlı olmayan bu istatistiki bulgunun etkin ve güvenilir bir doğum kontrol metodu olan vazektomi işlemini düşünen erkekler için herhangi bir endişe yaratmaması gerektiğini belirten araştırmacılar, diğer doğum kontrol metotlarından daha hesaplı olan vazektominin çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler tarafından mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Kaynak: http://bit.ly/2vvmRYA
JAMA Intern Med 2017.

 
İletişime Geç