Yenidoğan Sünneti Nedir?
Makaleler

Yenidoğanda Sünnetin Tarihçesi:

Sünnet yeryüzünde uygulanan en eski cerrahi işlemlerden birisidir. Birçok toplumda gerek dini olarak gerekse hijyenik amaçlarla uygulandığı görülmektedir. Öte yandan sünnetin uygulanması için en uygun yaş döneminin hangisi olduğu hep bir tartışma konusu olmuştur. Tarihsel olarak bakıldığında sünnetin kökeni 3 büyük dindeki peygamberlerin atası olarak bilinen Hz. İbrahim’e kadar dayanmaktadır. Hz. İbrahim, oğlu İshak’ı 8. Günde sünnet etmiştir. Bu uygulamaya binaen Yahudi toplumunda da sünnet, yenidoğan döneminde 8. günde dini bir ritüel olarak yüzyıllardır uygulanmaktadır. Müslüman toplumunda çok farklı yaş dönemlerinde uygulandığı bilinmekteyse de Hz. Muhammed’in kendi torunlarını 7 günlük iken, yani yenidoğan döneminde sünnet ettirdiği kayıtlara geçmiştir. Günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri’nde yenidoğan erkek çocuklarının yaklaşık olarak %60’ı doğar doğmaz, ilk 2 gün içerisinde sünnet edilmektedir.

Yenidoğan Sünnetinin Faydaları Nedir?

Sünnetin tarihsel boyutu bir kenara bırakıldığında ve ‘kanıta dayalı tıp’ anlamında irdelendiğinde ise sünnet için en doğru yaşın ‘Yenidoğan dönemi’ olduğu birçok bilimsel makalede gösterilmiştir. Yapılan birçok çalışmada yenidoğan dönemindeki sünnetin ileri yaşlarda yapılan sünnet uygulamalarına göre komplikasyon oranının daha az olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada yenidoğan döneminde yapılan sünnetin faydalarının da ileri dönemlerde yapılanlara göre daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Örneğin idrar yolu enfeksiyonu geçirme oranı yenidoğan döneminde sünnet edilen erkek çocuklarda, sünnet edilmeyenlere oranla 10 kat daha az görülür. Bunların haricinde uzun dönemde penis kanseri görülme riski 22 kat azalmakta, ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların (AIDS, sifiliz, gonore gibi) riskinin de anlamlı olarak azaldığı tespit edilmiştir.

Yenidoğan Sünneti Nasıl Gerçekleştirilir?

Yenidoğan sünnetinin avantajlarından biri de genel anestezi gereksinimi olmadan yapılabilmesidir. Lokal anestezi uygulaması ile kısa süre (5-10dk) içerisinde sünnet işlemi güvenle tamamlanabilir. Ayrıca yara iyileşmesi de çok hızlı gerçekleşir. Son olarak yenidoğan döneminde yapılan sünnet uygulamalarında bebeğin psikolojik olarak olumsuz etkilendiğine yönelik bir bilgi bulunmamaktadır. Tüm bu bilgiler dahilinde erkek çocuklarını sünnet ettirmek isteyen anne ve babaların ilk 6 ay içerisinde bir üroloji veya çocuk ürolojisi uzmanına başvurmaları önerilmektedir.     

İletişime Geç