erkekler temizlik

Bugünlerde modern erkekler klişeleri geride bırakarak ev işlerinde eşlerine yardımcı olmaktadır. Her ne kadar bu durum erkeler için bir mağlubiyet gibi görünse de, işin aslı öyle olmayabilir. Yakın zamanda Almanya’daki Bremen Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, yaşlı bireylerin günlük faaliyetlerinin sağlık üzerine etkilerini inceledi. Çalışma sonuçları , ev işlerinin emeklilik sonrası yaşlı yetişkinler için temel aktivite haline geldiğini gösterdi ve bunun sağlık açısından olumlu neticeleri olabileceğini kaydetti. Böylelikle yaşlı erkekler veya kadınlardan hangisi ev işi ile daha fazla meşgul olur ise, o kişi daha sağlıklı olabilir.

EV İŞİ, SAĞLIK VE UYKU

İtalya, Almanya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere yedi ülke genelindeki 65 yaş ve üstü 15.333 erkek ve 20.907 kadının dahil edildiği çalışmada yetişkinlerin yemek, temizlik ve diğer 41 farklı günlük etkinlikte ne kadar zaman harcadıkları kaydedildi. Daha sonra çalışmayı yürüten araştırmacılar bu etkinliklerin genel sağlık durumunu nasıl etkilediğini analiz etti. Çalışma ekibi ayrıca, yetişkinlerin uykuda kalma süresinin “sağlığın en önemli belirleyicilerinden biri” olduğuna dikkat çekti ve yaşlılar arasında uykunun en uzun süren günlük etkinlik olduğunu saptadı.

EV İŞLERİ ERKEK SAĞLIĞINA FAYDA SAĞLIYOR

Bu çalışmanın sonuçları ayrıca yaşlı erkeklerin 3,1 saat ev işi ile meşgul olduklarını, kadınların ise ev işlerine 4,7 saat vakit harcadıklarını ortaya koydu. Araştırmacılar kadınların temizlik, yemek pişirme ve alışveriş için daha fazla zaman harcadıklarını; erkeklerin ise bahçe işleri ve ev bakımı konusuna odaklandıklarını gösterdiler.

Bu ev işlerinin sağlık üzerindeki etkilerine bakıldığında ise ilginç sonuçlara ulaşıldı. Her gün ev işlerine 3-6 saat ayıran yaşlı erkeklerin, yalnızca 1-2 saat ev işleri ile vakit geçirenlere kıyasla %25’lik bir oranla daha sağlıklı olduğu belirlendi. Az ev işi yapmanın erkek sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğinin altını çizen araştırmacılar, özellikle yaşlı erkeklerin daha fazla ev işlerine dahil olmasını önerdi.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment