Erkekler arasında en sık rastlanan cinsel sağlık sorunu erken boşalmadır (prematür ejakülasyon). Tarafımızca 2010 yılında yapılan bir çalışma, Türk erkeklerinin yaklaşık %20’sinin boşalma sürelerinin erken olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ortaya koymuştur. Bu kadar yaygın bir sağlık sorunu olmasına rağmen erken boşalmanın hala etkin bir tedavisi bulunamamıştır. Her ne kadar psikoterapi bu cinsel problem için yıllardır uygulansa da, bu uzun ve meşakkatli tedavinin etkinliğine dair tartışmalar süre gelmektedir.

Boşalma (ejakülasyon) refleksinin nörofizyolojisinde mutluluk hormonu olarak da bilinen seratonin adlı maddenin etkinliğinin anlaşılması, beyinde bu maddenin aktivitesini arttırarak depresyonu iyileştiren anti-depresan adlı ilaçların erken boşalma tedavisinde de kullanımına yol açmıştır. Özellikle selektif seratonin geri alım inhibitörü olarak adlandırılan anti-depresan ilaçlar, 90’lı yılların sonundan itibaren erken boşalma tedavisinde giderek daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu anti-depresanlardan sadece dapoxetin adlı kısa etkili bir ilaç Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından erken boşalma tedavisi için onay alabilmiştir.

Erken boşalma tedavisinde hekimler tarafından sıklıkla önerilen tedavilerden bir diğeri de, yaygın olarak ‘viagra’ adıyla bilinen fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleridir. Bu ilaçlar cinsel ilişki sırasında penis içindeki damarların genişlemesine olanak verir ve ereksiyon kalitesini arttırır. Erken boşalma hastalarının kayda değer bir kısmının sertleşme bozukluğu sorunu da yaşadığı dikkate alındığında, bu ilaçların erken boşalma hastalarında kullanılması faydalı olabilir. Ayrıca bu ilaçlar ilk cinsel birleşmenin tamamlanmasından sonra ikinci cinsel birliktelik için gereken sertleşmenin daha erken ortaya çıkmasına olanak verir ve bu sertleşmenin kalitesini iyileştirir.

Bu nedenle dapoxetin ve sildenafil içeren tabletlerin erken boşalma tedavisindeki etkinlik ve güvenirliliğini incelediğimiz çalışmamızın sonuçları geçtiğimiz ay International Journal of Impotence Research adlı dergide yayınlandı. Çalışmaya tamamlayan 53 hastanın boşalma sürelerinin belirgin şekilde uzadığı ve bu tedaviden memnun kaldıkları gözlendi. Dapoxetin ve sildenafil moleküllerinin erken boşalma tedavisinde bir arada kullanılmasının faydalı olduğuna dair farklı merkezlerdeki klinik araştırmalar devam ediyor.

Referanslar:

  1. Serefoglu EC, Yaman O, Cayan S, Asci R, Orhan I, Usta MF, Ekmekcioglu O, Kendirci M, Semerci B, Kadioglu A. Prevalence of the complaint of ejaculating prematurely and the four premature ejaculation syndromes: results from the Turkish Society of Andrology Sexual Health Survey. J Sex Med. 2011 Feb;8(2):540-8. 
  2. Tuken M, Culha MG, Serefoglu EC.Efficacy and safety of dapoxetine/sildenafil combination tablets in the treatment of men with premature ejaculation and concomitant erectile dysfunction-DAP-SPEED Study. Tuken M, Culha MG, Serefoglu EC. Int J Impot Res. 2019 Mar;31(2):92-96. https://www.nature.com/articles/s41443-019-0122-2

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment