masturbasyonHer ne kadar dini otoriteler aksini iddia etse de, sağlık açısından mastürbasyon yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Doğadaki bir çok canlı da mastürbasyon yaparak kendi vücutlarını tanır ve haz noktalarını belirler. Ancak mastürbasyonla ilgili bir çok yanlış bilgi mevcuttur ve bunlardan biri de fazla mastürbasyonun erken boşalmaya yol açtığıdır.

Erken Boşalmanın Nedeni Nedir?

Tıbbi araştırmalarda kullanılan metotların bu denli gelişmediği ve boşalma fizyolojisine ait bilgilerin tam olmadığı dönemlerde ortaya atılan “fazla mastürbasyonun erken boşalmaya neden olduğu” teorisi çok da gerçekçi sayılmaz. Son yıllarda yapılan çalışmalar erken boşalan erkeklerde bu durumun genetik nedenlere dayandığı ve beynin boşalmadan sorumlu merkezlerindeki serotonin metabolizmasındaki farklılıktan dolayı erken boşalma probleminin ortaya çıktığını göstermiştir.

Bu önemli tespit beyindeki serotonin seviyelerini değiştirerek etki gösteren kimi depresyon ilaçlarının erken boşalma tedavisinde de kullanılmasına vesile olmuştur (örn. Selektif serotonin geri alım inhibitörleri – SSRI). Bazı erkeklerde ise erken boşalma belli bir yaştan sonra ortaya çıkar ve altta yatan bir hastalığa bağlıdır (örn. Tiroid bozuklukları, sertleşme bozukluğu, prostatit vs.). Her ne sebeple olursa olsun erken boşalma problemi yaşayan erkekler bu durumdan rahatsızlık duyuyorlarsa bir hekime başvurmalı ve tedavi yöntemleri konusunda bilgi almalıdır.

Fazla Mastürbasyonun Sosyal Etkileri Nelerdir?

Aşırı mastürbasyon yapma alışkanlığının kişinin partneriyle olan duygusal ilişkiyi ve kişinin gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyebileceği unutulmamalıdır. Bazı kişiler kültürel, ruhsal veya dinsel sebeplerle mastürbasyon sonrası suçluluk hissedebilir. Bazı araştırmacılar aşırı derecede mastürbasyon yapıyor olmanın penis duyarlılığını azaltarak geç boşalma problemine yol açabileceğini iler sürmüşlerse de bu alanda yapılmış yeterli sayıda kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Yine de geç boşalma nedeniyle rahatsızlık duyan kişilerin daha az mastürbasyon yapmaları, altta yatan bir rahatsızlığın tespiti için bu alanda tecrübe sahibi bir hekime başvurmaları gerekir. Mastürbasyon nedeniyle ruhsal ya da ilişkiye dair problemler yaşayan kişilerin bir terapist ile konuşmaları uygun olacaktır.

KAYNAKLAR:
Regnerus M, Price J, Gordon D. Masturbation and Partnered Sex: Substitutes or Complements? Arch Sex Behav. 2017 Oct;46(7):2111-2121.
Chen J. The pathophysiology of delayed ejaculation. Transl Androl Urol. 2016 Aug;5(4):549-62.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment