Değişen yaşam koşulları, stres, doğal olmayan gıdalar ve her gün maruz kaldığımız çevresel toksinler vücudumuzun tüm sistemlerini olumsuz yönde etkilemekte ve sağlığımızı bozmaktadır. Bu zararlı etkenlerin sperm kalitesi ve üreme sağlığını etkilememesi düşünülemez. Son yıllarda genç erkeklerin sperm sayılarındaki belirgin düşüş, her geçen gün daha fazla çiftin infertilite problemi ile karşılaşmasına yol açmaktadır. Bugün gelişmiş ülkelerde her 4 çiftten bir tanesi tüp bebek tedavisine ihtiyaç duymaktadır.

Yaşam biçimindeki güncel değişikliklerin ve çevresel faktörlerin sperm kalitesine etkisini Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesindeki seminerimizde tartışıyoruz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment