bph

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi – BPH) 50 yaşın üzerindeki erkekler arasında oldukça sık görülen bir hastalıktır. İyi huylu prostat büyümesi tipik olarak idrar yapmada güçlük, sık sık idrara çıkma, gece idrar yapmak için uyanma ve mesaneyi tam boşaltamama gibi alt üriner sistem semptomları (AÜSS) ile kendini gösterir. Her ne kadar prostat kanseri ile sık sık birbirine karıştırılsa da, iyi huylu prostat büyümesinin prostat kanseriyle herhangi bir alakası yoktur.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu şikayetler çok şiddetli değilse herhangi bir tedavi uygulanmadan hasta takip edilebilir. Ancak bu şikayetler ilerlemişse ve hastanın yaşam kalitesinde bozulmaya neden oluyorsa o zaman ilaç tedavisi veya cerrahi tedavi uygulanması gerekebilir.

BPH tedavisinde kullanılan ilaçlar α1-adrenoseptör blokerler, 5α-redüktaz inhibitörleri ve fosfodiesteraz 5 inhibitörlerini içerir. Günümüzde, α1-adrenoseptör blokerleri ve 5α-redüktaz inhibitörleri, genellikle sinerjik bir etki sağlamak için kombine edilmektedir. Bu farmakolojik tedavilerin, erektil disfonksiyon (ED), libido azalması, orgazmik bozukluklar ve ejakülatuar bozukluklar gibi çeşitli olumsuz cinsel yan etkileri bulunmaktadır. Alfa blokerlerin 5-afa redüktaz inhibitörleri ile beraber kullanımı boşalma (ejakülasyon) sorunu riskini 3 kat arttırmaktadır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisi Cinsel İşlev Bozukluğuna Yol Açarsa Ne Yapılmalı?

BPH / AÜSS tedavisi nedeniyle cinsel işlev bozukluğu ortaya çıkarsa, bu tablonun yönetimi hastanın semptomlarına bağlı olmalıdır. İyi huylu prostat büyümesi için ilaç tedavisine başlamadan önce hastanın cinsel fonksiyonlarının değerlendirilmeli, hastanın diğer hastalıkları ve kullandığı diğer ilaçlar kaydedilmelidir. Herhangi bir ilaç tedavisi vermeden önce hastanın kilo vermesi ve uygun bir egzersiz programı uygulaması önerilerek cinsel işlevleri iyileştirebilecek yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. İyi huylu prostat büyümesi için ilaç reçete edildikten 4-8 hafta sonra hasta kontrole çağrılmalı, hem idrar şikayetleri hem de cinsel fonksiyonlara ilişkin değerlendirme yapılmalıdır.

Bazı durumlarda prostat tedavisi nedeniyle ortaya çıkan cinsel yan etkilere bakılmaksızın alfa bloker veya 5- alfa redüktaz inhibitörleri ile tedaviye devam edilmesi gerekebilir. İlaç dozajını düşürmek veya ilaç kullanım sıklığını azaltmak işe yaramaz ise cerrahiyi tedavi seçeneklerini tercih etmek gerekebilir.

İyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde 2011 yılından itibaren kullanılmaya başlanan fosfodiesteraz 5 inhibitörleri (tadalafil) ise hem ereksiyon sorunlarını hem de idrar yapma problemlerini giderebilir. Bu ilaçların iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde diğer ilaçlarla birlikte kullanımının da olumlu etkileri olduğu bildirilmiştir.

İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle idrar problemi yaşayan kişilerin, herhangi bir tedaviye başlamadan önce bu tedavilerin olası yan etkilerini hekimleriyle konuşmaları ve kendileri için en uygun tedavi seçeneğini hekimleriyle birlikte belirlemeleri uygundur.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment