Erkek infertilitesi (kısırlık) son yıllarda sıklığı giderek artan bir sağlık sorunu. Yapılan çalışmalar genç erkeklerin %10 kadarının infertilite sorunu ile karşı karşıya olabileceğini gösteriyor. Değişen yaşam koşullarımız, yiyeceklerimizdeki katkı maddeleri, sigara ve çevre kirliliği gibi bir çok faktör erkeklerin sperm sayısında azalmaya ve infertilite sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor. Bununla birlikte yeni bir çalışmanın sonuçlarına göre infertilite sorununa sahip erkeklerin bilişsel yeteneklerinde de azalma görülebiliyor.

Baylor Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan bir çalışmada, azospermi (menide hiç sperm olmaması) ya da ileri derecede oligospermi (menideki sperm konstantrasyonunun 10milyon altında olması) hastaları ile kısır olmayan hastaların IQ değerleri karşılaştırıldı. İnfertilite sorununa sahip olan erkeklerin ortalama IQ değerlerinin, sağlıklı erkeklerden 7,1 puan daha düşük olduğu saptandı. Her ne kadar bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı olsa da çoğu uzmana göre günlük hayatta anlaşılamayacak kadar küçük bir fark olarak yorumlandı. Ayrıca infertilite sorunu yaşayan erkeklerin yıllık gelirinin, sağlıklı erkeklere göre daha düşük olduğunu (76,474 dolara karşı 97,340 dolar) saptandığı çalışmada, infertil erkeklerde başka sağlık sorunlarının görülme sıklığının daha fazla olabileceği kaydedildi.

 

Bu ilginç çalışmanın baş araştırmacısı Dr. Jonathan Beilan’a göre, erkek kısırlığına yol açan genetik kaynaklı nedenlerin bu IQ farkına yol açabilir. Ayrıca menisinde çok az sayıda sperm olan bireylerde, normal sperm sayısına sahip olanlara kıyasla daha düşük testosteron seviyeleri saptandığını belirten Dr. Beilan, infertilite sorununa sahip erkeklerde artmış kanser riski nedeni ile beklenen yaşam süresinin daha kısa olduğunun altını çiziyor. Bu durum da infertilite sorunu yaşayan erkeklerde düşük sperm sayısına sebep olan genetik bozuklukların sadece üreme sistemini değil, bir çok vücut sistemlerini de etkileyebileceğini gösteriyor. Bu nedenle erkek infertilitesi sorunuyla karşı karşıya olan bir çiftin mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından titizlikle değerlendirilmesi gerekiyor.

 

Referanslar

  1. Beilan et al. Lower cognitive function is associated with male infertility: an extended look. April 2019 The Journal of Urology 2019 https://www.auajournals.org/doi/10.1097/01.JU.0000556126.60126.46
  2. Deng N, Thirumavalavan N, Beilan JA, Tatem AJ, Hockenberry MS, Pastuszak AW, Lipshultz LI. Sexual dysfunction and infertility in the male spina bifida patient. Transl Androl Urol. 2018 Dec;7(6):941-949.
  3. Tatem AJ, Beilan J, Kovac JR, Lipshultz LI. Management of Anabolic Steroid-Induced Infertility: Novel Strategies for Fertility Maintenance and Recovery. World J Mens Health. 2019 Mar 26.

 

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment