Günümüzde birçok erkek sertleşme bozukluğu problemi yaşamakta ve bu sorunla ilgili tedavi aramaktadır. Sertleşme bozukluğunun tedavisinde son yıllarda sayıları giderek artan farklı tedavi alternatifleri mevcuttur. Doktorların sertleşme bozukluğu olan hastalara uyguladığı yöntemler arasında ilaç tedavileri, penis içine yapılan enjeksiyonlar ya da penis protezi (mutluluk çubuğu) bulunmaktadır. Sertleşme bozukluğu problemi yaşayan bir kişiye genellikle ilaç tedavisi verilir, bu tedavinin sonuçsuz kaldığı veya istenilen başarının sağlanmadığı durumlarda ise penis enjeksiyonlarına geçilir. Bu tedaviden de netice elde edilememesi halinde penis protezi ameliyatı uygulanmaktadır.

Penis protezi ameliyatı ereksiyon problemini kalıcı olarak ortadan kaldırmak için uygulanır. Bu protezlerin “şişirilebilir” olanları ve “bükülebilir” olanları mevcuttur. Şişirilebilir penis protezine sahip olan erkeklerin, testis torbalarına yerleştirilmiş özel silikon pompaları bulunmaktadır. Ereksiyon elde etmek için kişi pompayı sıkar ve pompa haznesinde bulunan sıvının penis içindeki silindirlere geçmesini sağlar. Bu sıvı ile şişen silindirler penise sertlik verir ve cinsel ilişkiye olanak sağlar. İlişki sonrası pompa kolaylıkla devre dışı bırakılabilir ve penisteki ereksiyon hali sonlanır. Bükülebilir protezler ise çok daha basit mekanizmaya sahiptirler.

Her ne kadar son derece karmaşık gibi görünse de penis protezi uygulanan hastaların bu cihazdan çok memnun oldukları saptanmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, sertleşme bozukluğu olan hastalara bir anket uygulanmış ve tedavi memnuniyetleri değerlendirilmiştir. Ankete katılan ortalama yaşı 60 olan erkeklerin %80’inin ağız yolu ile alınan ilaçları kullandığı, %4’ününse sertleşme problemi için penis enjeksiyon tedavileri uyguladığı saptanmıştır. Hastaların geri kalanında ise penis protezi olduğunu kaydeden araştırmacılar, penis protezine sahip olan erkeklerin diğerlerine kıyasla çok daha iyi sertleşme sağlayabildiklerini gözlemlemiştir. Protez kullanan erkeklerin, diğer tedavileri kullanan erkeklerden daha iyi cinsel performans rapor ettikleri izlenmiş ve bu kişilerin diğer erkeklerden daha fazla tatmin olabildikleri izlenmiştir.

Ancak penis protezleri her zaman bu denli yüz güldürücü sonuçlara yol açmayabilir. Özellikle iyi tedavi edilmeyen şeker hastalarına bu protezlerin yerleştirilmesi halinde protezler iltihap kapabilir ve çıkarılması gerekebilir. Bunun dışında protezlerde nadiren de olsa mekanik arızalar meydana gelebilir ve bu durum yeni bir ameliyat lüzumunu ortaya çıkarabilir. Ancak tecrübeli merkezlerde, doğru hastalara uygulanan penis protezi ameliyatının sonuçlarının olumlu olacağı açıktır.

Kaynak(lar):

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-studies-show-promise-in-understanding-more-about-erectile-dysfunction-300651229.html

https://www.jurology.com/article/S0022-5347(18)40293-5/fulltext

https://www.nature.com/articles/s41443-018-0026-6

https://www.nature.com/articles/s41443-017-0005-3

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment