Erken Boşalma ve Sünnet:

Yapılan çeşitli arkeolojik çalışmalara göre tarihi M.Ö. 9000’lere kadar dayanan sünnet geleneğinin erkek cinsel fonksiyonları üzerindeki etkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bazı araştırmalar erken yaşlarda gerçekleştirilen sünnet işleminin ileriki yıllarda erken boşalma sorununa neden olabileceğini ortaya koymuşsa da, özellikle Uzak Doğu kaynaklı kimi çalışmalar sünnet işleminin erken boşalma tedavisi için kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir.

Erken Boşalma konusunda yapılan çalışma

Andrologia dergisinde henüz yayınlanan bir meta-analiz bu konudaki belirsizliği ortadan kaldırmak maksadıyla, sünnet ve erken boşalma konusunda yapılan 12 çalışmanın sonuçlarını incelemiştir. Toplamda 10.019 sünnetli ve 11.570 sünnetsiz erkeğin cinsel fonksiyonlarını analiz eden araştırmacılar, sünnet işleminin erken boşalmaya neden olmadığını göstermiştir. Bununla birlikte sünnetli erkeklerde boşalma süresi daha uzun, sertleşme bozukluğu ve cinsel ilişki sırasında ağrı sıklığının daha az olduğu tespit edilmiştir.

Bu bulgular ışığında sünnet işleminin erken boşalmaya neden olmadığını kaydeden araştırmacılar, sünnetin erken boşalma tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağının netleştirilmesi maksadıyla daha fazla sayıda kontrollü çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir.

Kaynak: Andrologia. 2017 Jun 27. doi: 10.1111/and.12851.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment