Üniversite öğrencilerinin büyük kısmı, eğitimleri sırasında çocuk sahibi olmayı düşünmezler ve kariyer planları, ekonomik kaygılar ve evlilik problemleri nedeniyle çocuk sahibi olma işini sürekli ertelerler. Ancak sperm ve yumurta kalitesi yıllar içinde azalacağı için çocuk sahibi olma isteğini çok da ertelememek gereklidir.

Avustralya’daki Melbourne Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmada , üniversite öğrencilerinin çocuk sahibi olma konusundaki görüş ve düşünceleri analiz edilmiştir. “Human Fertility” dergisinde yayınlanan bu ilginç çalışmada 1.215 öğrencinin katıldığı anketin sonuçları incelenmiştir. Ankete katılanların yaklaşık beşte biri sperm kalitesinin kırklı yaşlardan sonra düştüğünü bilebilmiştir. Çalışmada yer alan erkeklerin %38’i bir kadının doğurganlığının 35 yaşından sonra azaldığı konusunda fikir sahibi iken, kadınların da sadece % 45’inin kendi doğurganlıkları hakkında doğru bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %90’dan fazlası hayatlarının bir döneminde çocuk sahibi olmak istediklerini dile getirmiş ancak bu isteklerini eğitimlerini bitirene ve kariyerlerinde istediklerini noktaya gelinceye kadar ertelemeyi planladıklarını belirtmişlerdir.

Melbourne’deki Victoria Yardımlı Üreme Tedavisi Kurumu’nda çalışan ve aynı zamanda araştırmayı da yöneten Dr. Eugénie Prior’a göre, üniversite öğrencilerinin çoğunun ileride çocuk sahibi olmak istedikleri aşikâr olsa da, çoğunun bu isteklerine dair gerçekçi olmayan planları mevcuttur. Her ne kadar “tüp bebek” olarak da bilinen yardımcı üreme teknikleri son yıllarda çocuk sahibi olamayan çiftler için bir umut kaynağı olsa da, bu tedavi yöntemlerinin başarısının yaşla birlikte azaldığı unutulmamalıdır. Mevcut bilimsel kanıtlara bakacak olursak, 40 yaş üstü bir kadında tüp bebek ile başarılı bir hamilelik şansı kabaca %5 iken; 30-34 yaşlarındaki bir kadında bu oran %21’e kadar çıkmaktadır. Bu istatistikler de çocuk sahibi olmayı planlayan kişilerin daha erken yaşlarda harekete geçmeleri gerektiğini gözler önüne seriyor.

Bu ilginç çalışmanın sonuçları üreme sağlığı konusunda toplumların bilinç düzeyinin yeterli olmadığını ve çocuk sahibi olma konusunda çiftlerin daha erken plan yapmaları gerektiğini gösteriyor. Okullarda verilecek cinsel sağlık eğitimlerinde bu bilgilerin gençlere aktarılması ve aile hekimlerinin bu konuda hastalarını bilgilendirmesi çiftlerin üreme sağlığı konusundaki farkındalıklarını artıracaktır.

Kaynak:

  1. Fertility facts, figures and future plans: an online survey of university students. Human Fertility, online July 30, 2018. bit.ly/2vwk18a
  2. Sperm DNA damage—the effect of stress and everyday life factors. International Journal of Impotence Research volume 28pages 148154 (2016) https://www.nature.com/articles/ijir201615
  3. Oxidative stress evoked damages on rat sperm and attenuated antioxidant status on consumption of aspartame. Int J Impot Res. 2017 Jul;29(4):164-170. https://www.nature.com/articles/ijir201717

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment