Dutasteride tedavisinin sperm üzerindeki olumsuz etkilerini incelediğimiz makalemiz yayınlandı
Haberler
Dutasteride tedavisinin sperm üzerindeki olumsuz etkilerini incelediğimiz makalemiz yayınlandı

İyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi – BPH), özellikle 50 yaş üzerindeki erkeklerde sıklıkla ortaya çıkan ve idrar yapma zorluklarıyla kendini gösteren yaygın bir sağlık sorunudur. Prostat büyümesi tedavisinde cerrahi ameliyatlar uygulanabildiği gibi sıklıkla ilaç tedavilerine de başvurulabilir. Bu tedavilerden bazıları prostat içerisindeki düz kasları gevşeterek etki gösterirken (alfa-blokerler, fosfodiesteraz 5 enzim inhibitörleri), bazı ilaçlar erkeklik hormonu olan testosteronun aktif hale gelmesine engel olur ve prostatta küçülmeye yol açar (5-alfa redüktaz inhibitörleri). Ancak vücut hormon dengesi üzerinde olumsuz etkilere neden olan bu tedavilerin testis dokusunda ve fonksiyonunda yaptığı değişikliklere dair yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Dutasteride adlı prostat ilacının sıçanlarda neden olduğu hormonal değişiklikleri incelediğimiz çalışmamızın sonuçları geçtiğimiz günlerde Archivos Españoles de Urología adlı İspanyol üroloji dergisinde yayınlandı. Dutasteride tedavisinin 5-alfa redüktaz adlı enzimin çalışmasına engel olarak testosteron hormonunun aktif hale gelmesini önlediği izlendi. Her ne kadar vücut hormon dengesinde değişikliklere neden olsa da, dutasteride molekülünün sıçan testis dokusunda ve sperm parametrelerinde belirgin bir değişikliğe yol açmadığı gözlendi.

Böylece Çalışmamızın sonuçları dutaasteride tedavisinin testis dokusu ve sperm parametreleri açısından güvenli olduğunu göstermiş oldu. Fakat bu ilacın olası yan etkileri açısından daha geniş kapsamlı klinik araştırmalar yapılması gerekli. Makalenin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://aeurologia.com/article_detail.php?aid=8919b26a160c7628130d368dd84b70875eabe9b3

İletişime Geç