Projeler
About me
Projeler
Projeler

Yaşam boyu Prematur Ejakülasyon Hastalarında Dapoxetin – Sildenafil Kombinasyon Tedavisinin Etkinliği ve Güvenirliği, NeuTec İlaç, Istanbul. (Baş Araştırmacı)

İletişime Geç