Erken Boşalma Nedir?
Areas of expertise
Erken Boşalma Nedir?
Erken Boşalma Nedir?

Erken boşalma prematür ejakülasyon, cinsel ilişkinin 1-3 dakikadan kısa bir süre içinde sonlanması, orgazmın kontrol edilememesi veya geciktirilememesi ve bu durumun ilişkide olumsuz etkilere neden

olmasıyla karakterize bir tablodur.

Tarafımızca yapılan epidemiyolojik çalışmalarda Türk erkeklerinin %20’sinin boşalma süresinden memnun olmadıkları saptanmıştır. Bu rahatsızlığın birçok nedeni mevcuttur ve başvurduğunuz hekim altta yatan bir hastalığı tespit edebilmek için bir takım testlere ihtiyaç duyabilir.

Erken Boşalmanın Nedenleri

Prematür ejakülasyonun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak psikolojik ve biyolojik faktörlerin karmaşık etkileşimleri sonucu ortaya çıktığı yönünde kanıtlar mevcuttur.

Psikolojik nedenler: Erken yaşta cinsel ilişki yaşanması, orgazma ulaşmada acele edilmesi veya cinsellikten duyulan suçluluk hissinin bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında rol oynayabileceği ileri sürülmüştür.

Erektil disfonksiyon: Çoğu zaman erken boşalmaya eşlik eden bir durumdur ve cinsel ilişki esnasında yeterli ereksiyonu sürdürememe endişesinden kaynaklanır.

Endişe: Pek çok erkekte mevcut olan performans kaygısı prematür ejakülasyona neden olabilir. Bununlla birlikte ilişkiye bağlı duygusal sorunlar ve stres de prematür ejakülasyona yol açabilir.

Biyolojik nedenler:

• Tiroid hormonlarının yüksekliği

• Prostat ve üretranın (idrar kanalı) enfeksiyonları

• Kalıtımsal nedenler

• Kişinin genel sağlık durumunu bozan ve cinsel

   ilişki sırasında kaygı yaratan diyabet ve kalp

   hastalıkları gibi sağlık problemleri

Prematür ejakülasyon temel olarak iki kategoride altında incelenir.

Yaşam boyu erken boşalma – prematür ejakülasyon- : İlk cinsel ilişkiden beri, bütün cinsel partnerlerle var olan ve 1-2 dakika gibi kısa bir süre içinde gerçekleşen boşalma olarak tanımlanır.

Edinsel prematür ejakülasyon: Öncesinde erken boşalma şikâyeti olmayan kişilerde sonradan ortaya çıkan ve süresi yaşam boyu erken boşalma kadar kısa olmayan boşalma olarak tanımlanır. Genellikle altta yatan biyolojik bir neden mevcuttur.

Erken Boşalmanın Tanısı

Hastalığın tanısı için detaylı bir tıbbi öykü gerekmektedir. Genel tıbbi öykü sonrası cinsel öykü mutlaka alınmalıdır. Boşalmanın kontrolü, boşalma süresi, erken boşalmanın hastaya vermiş olduğu stres ve eşiyle olan ilişkisindeki durumu sorgulanmalıdır. Tanı için özel bir test olmamakla birlikte özellikle edinsel erken boşalma hastalarının anksiyete, depresyon, hipertiroid, kronik prostatit gibi hastalıklarını dışlamak amacı ile bazı testler yapılabilir.

Erken Boşalmanın Tedavisi

erken boşalma tedavisinde farmakolojik ajanlar ve psikoterapi yer almaktadır. Beynin belirli bölgelerinde serotonin maddesinin etkinliğini artırmak maksadıyla ilk basamakta selektif serotonin geri alım inhibitörleri kullanılmaktadır. Bu grup ilaçlar içerisinde ilişkiden 1-3 saat önce kullanılan dapoksetin, prematür ejakülasyon tedavisi için onaylanmış tek ilaçtır. Bu ilaçların baş dönmesi, mide bulantısı, sersemlik hissi gibi yan etkileri bulunmaktadır.

Cinsel ilişkiden yaklaşık yarım saat önce penis üzerine uygulanan lokal anestetik kremler bir diğer tedavi metodudur. Bu kremlerin kadın cinsel organları ile temas etmesi neticesinde hissizliğe yol açması nedeniyle cinsel birleşme öncesinde penis iyice yıkanmalı ya da ilişki sırasında prezervatif kullanılmalıdır.

İletişime Geç