Peyronie Hastalığı
Areas of expertise
Peyronie Hastalığı
Peyronie Hastalığı

Peyronie hastalığı erkeklerin yaklaşık %2’sini etkilemekte ve cinsel ilişkiyi zorlaştıran penis eğriliğine neden olmaktadır. Hastalığın evresine ve ciddiyetine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri önerilebilir.

Peyronie hastalığının tam olarak neden oluştuğu bilinmemektedir. Erekte olan peniste tekrarlayan mikro travmaların iyileşmesi sırasında ortaya çıkan skar dokusunun anormal şekillenmesinden kaynaklandığı ileri sürülmektedir. Genetik yatkınlığın bu hastalığa neden olabileceği kaydedilmiştir. El parmaklarında aşırı kollajen birikimi ile karakterize Dupuytrenkontraktürü hastalığının, Peyronie hastalığı ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir.

 

Peyronie Hastalığının Tanısı

Penis içerisinde ele gelen sert plakların varlığı ve erekte olan peniste eğilme olması Peyronie hastalığının en sık fizik muayene bulgusudur. Detaylı tıbbi öykü alındıktan sonra hastalara fizik muayene yapılmalı ve erekte haldeki penisin fotoğrafı çekilerek eğriliğin açısı hesaplanmalıdır. Bazı plaklar küçük oldukları için muayenede fark edilmeyebilir ve penilyüzeyel ultrason ile plakların boyutları değerlendirilebilir.

 

Peyronie hastalığının iki evresi vardır.

Akut evredeki hastalarda peniste ağrı mevcuttur. Akut evre süresi yaklaşık 12 aydır. Bu sürede penisteki plak ve eğriliğin açısı ilerlemeye devam edebilir. Bu evrede cerrahi tedavi önerilmez. Oral ilaç tedavileri veya intralezyonel(plak içine) tedaviler uygulanabilir.

Kronik evrede ise penisteki plak sabitleşmiştir ve ağrı yoktur. Bu evrede cerrahi tedavi planlanabilir.

 

Peyronie Hastalığının Tedavisi

Oral Tedaviler

Kollajen sentezini düzenlemek ve skar oluşumunu kontrol altına alabilmek amacı ile kullanılan oral ilaçlar arasında karnitin, kolşisin, potasyum aminobenzoat (potaba), E vitamini ve pentoksifilin bulunmaktadır. Bu ilaçlar genellikle akut evrede kullanılır ve böylece hastalığın ilerlemesinin önlemek amaçlanır.

İntralezyonel Enjeksiyon Tedavileri

Peyronie plakları içine enjekte edilerek plakta çözünmeyi amaçlayan ajanlardır. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onay almış tek tedavi olan ClostridiumCollagenaz enzimi ülkemizde de uygulanmaktadır. Bunun dışında kalsiyum kanal blokeri olan verapamil de intralezyonel olarak kullanılabilir.

Cerrahi

Bir yılı aşkın süredir Peyronie hastalığı olan ve peniste ağrısı bulunmayan hastalar cerrahi için uygun adaylardır. Peyronie hastalığında penis eğriliğinin düzeltilmesinde cerrahi tedavi hala altın standart kabul edilmektedir.

Her hasta için farklı bir cerrahi teknik uygulaması gerekir. Penis boyu ve eğriliğin açısına göre penis kısaltıcı ve uzatıcı cerrahi işlemler yapılmaktadır. Eğriliğin açısı 60 derecenin altındaysa ve kum saati deformitesi yoksa penilplikasyon operasyonu yapılabilir. Bu cerrahi teknikte plağın karşı tarafına plikasyonsütürü konularak penis bir miktar kısaltılmakta ve böylece ereksiyon sırasında penisin düzelmesi sağlanmaktadır.

Penisteki eğriliğin açısı 60 derecenin üzerinde ise veya kum saati deformitesi varsa penilinsizyon ve greftleme ile penis uzatıcı cerrahiler uygulanabilir. Bu teknikte ise plağın olduğu bölüm insize edilmekte ve bir greft materyali kullanılarak açık alan kapatılmaktadır.

Peyronie hastalığı ile birlikte sertleşme sorununun olması durumunda ise penil protez implantasyonu önerilebilir.

Her üç cerrahi de genel ya da spinal anestezi (belden uyuşturma) ile gerçekleştirilir. Genellikle cerrahi sonrası birinci günde hasta taburcu edilir. Ameliyattan sonraki dönemde penis etrafında şişlik veya yara yerinden akıntı izlenebilir. Şişliğin azalmaması, akıntının devam etmesi veya ateş yükselmesi durumunda derhal hekime başvurulması gerekmektedir.

İletişime Geç