Hakemlikler
About me
Hakemlikler
Hakemlikler
 • Hakem, Journal of Andrology (2008)
 • Hakem, International Journal of Andrology (2009)
 • Hakem, International Journal of Impotence Research (2010)
 • Hakem, Journal of Urology (2010)
 • Hakem, Andrologia (2010)
 • Hakem, Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations (2010)
 • Hakem, Journal of Sexual Medicine (2011)
 • Hakem, Asian Journal of Andrology (2012)
 • Hakem, Andrology (2012)
 • Hakem, Drugs & Aging (2012)
 • Hakem, Journal of Endourology (2013)
 • Hakem, Sexual Medicine Reviews (2013)
 • Hakem, Sexual Medicine Open Acess Journal (2013)
 • Hakem, Urology (Gold Journal) (2013)
 • Hakem,Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Atip-Avenir Program (2013)
 • Hakem, International Brazilian Journal of Urology (2013)
 • Hakem, Reviewer, Indian Journal of Urology (2013)
 • Hakem, Current Drug Safety (2013)
 • Hakem, Saudi Medical Journal (2014)
 • Hakem, Türk Üroloji Dergisi (2014)
 • Hakem, Expert Opinion on Biological Therapy (2014)
 • Hakem, Turkish Journal of Medical Sciences (2015)
 • Hakem, Journal of Sex & Marital Therapy (2015)
 • Hakem, Translational Andrology and Urology (2015)
 • Hakem, European Urology (2015)
 • Hakem, European Urology Focus (2015)
 • Hakem, Urologia Internationalis (2016)
 • Hakem, Investigative and Clinical Urology (2016)
 • Hakem, Springer Plus (2016)
 • Hakem, BMJ Open (2016)
 • Hakem, Sexual and Relationship Therapy (2016)
 • Hakem, Canadian Urological Association Journal (2016)
 • Hakem, Archivos Españoles de Urologia (2016)
 • Hakem, The Aging Male (2016)
 • Yardımcı Editör, Sexual Medicine Open Access Journal (2013)
  • “Survey of the Litterature” bölüm editörü (2013 – 2016)
 • Yardımcı Editör, Sexual Medicine Reviews (2014)
 • Yardımcı Editör, Journal of Sexual Medicine (2016)
 • Danışma Kurulu Üyeliği, Türkiye Klinikleri Dergileri (2015)
 • Editör, European Society for Sexual Medicine Web sayfası, Guidelines in Sexual Medicine Bölümü (2010 – 2016) (essm.org/sexualmedicine/guidelinesinsexualmedicine.html)
 • Editör, European Society for Sexual Medicine Web sayfası (2016)
İletişime Geç