Ulusal ve Uluslar Arası Kongrelerdeki Konuşmalar
About me
Ulusal ve Uluslar Arası Kongrelerdeki Konuşmalar
Ulusal ve Uluslar Arası Kongrelerdeki Konuşmalar
 1. “Erektil Disfonksiyonlu Olguya Yaklaşım: Tanı ve Değerlendirme,” 8. Ulusal Androloji Kongresi, İzmir, 2009.
 2. “Erkek cinsel fonksiyon bozuklugunda standart tanı ve degerlendirme,” Güncel Androloji Sempozyumu, İstanbul, 2010.
 3. “New insights into the clinical aspects of Premature Ejaculation,”European Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, Malaga, 2010.
 4. “Kılavuz saati-EAU ve AUA kılavuzları ne diyor?,” 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, Antakya, 2011.
 5. “Testosterone Replacement Therapy,” American Pharmacist Association Annual Meeting & Exposition, New Orleans, 2012.
 6. “Delayed Ejaculation – What (…if anything) do we know?,”World Meeting on Sexual Medicine, Chicago, 2012.
 7. “Risk Factor and Lifestyle Management in the ED Patient: Is it worth the work?,” European Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, Amsterdam, 2012.
 8. “International Panel of Experts to Develop Evidence-Based Clinical Guidelines for the Evaluation and Management of Premature Ejaculation,” South Asian Society of Sexual Medicine, Bangalore, 2013
 9. “Animal Models for Research in Sexual Medicine,” South Asian Society of Sexual Medicine (SASSM), Inaugural Conference, Bangalore, 2013
 10. “What are the scientific publication types? How to plan a prospective randomized trial?,” Scientific and Occupational Leadership Camp for Young Urologists (SOLC), Antalya, 2013
 11. “What are the ethical issues to be considered while writing a scientific article?,” Scientific and Occupational Leadership Camp for Young Urologists (SOLC), Antalya, 2013.
 12. “Pelvik/Kavernozal Sinir Stimülasyonu,” 10. Ulusal Androloji Derneği Kongresi, Bodrum, 2013.
 13. “Hipogonadism ve testosterone replasman tedavisi”Genital Sistem Patolojilerinde Hormonal Tedavide Yenilikler, İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Androloji Bilim Dalı, 2013
 14. “Bilimsel makale nasıl yazılır – Özet ve Giriş nasıl yazılmalıdır” Büyük Üroloji Buluşması, Antalya, 2013.
 15. “Prematür ejakulasyon Büyük Üroloji Buluşması, Antalya, 2013.
 16. Peyronie Hastalığının medikal tedavisinde yenilikler” İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp FakültesiÜroloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı Programı, İstanbul, 2013
 17. Pharmacology of premature ejaculation – A critical reappraisal” European Society of Sexual Medicine (ESSM) Annual Congress, İstanbul, 2014.
 18.  “Current Treatment Modalities in Premature Ejaculation” Avrasya Androloji Zirvesi, St. Petersburg, 2014.
 19. Premature ejaculation: Update on management (Etiology and Diagnosis)”16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 20. “Delayed Ejaculation/Anorgasmia,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 21. “Take Home Message on Ejaculation,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 22. “Take Home Message on Basic Science,” 16th World Meeting on Sexual Medicine, Sao Paolo, 2014.
 23. Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Güncel Tedavi,”23th National Urology Congress, Antalya, 2014.
 24. “Prematür ejekülasyon tedavisinde güncel yaklaşımlar,”Urolithiasis and Uroinnovation Symposium, Denizli, 2014.
 25. Premature ejaculation – a translational update 2015,” 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015.
 26. “Premature ejaculation, delayed ejaculation and anejaculation” 17th Congress of the ESSM, Copenhagen, 2015
 27. Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Güncel Tedavi,”Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Toplantısı, İstanbul, 2015.
 28. “Androlojide Cerrahi Yaklaşımlar,”Ürolojik Cerrahi Derneği Toplantısı, Ordu, 2015.
 29. Ejaculatory Disorders with an emphasis on PE,” 3rd Biannual Meeting of the Middle East Society for Sexual Medicine (MESSM), Cairo, 2015
 30. “New Insights on premature ejaculation,” Israeli Society for Sexual Medicine Annual Meeting, Galilee, 2015
 31. “Animal models for research in sexual medicine,” Israeli Society for Sexual Medicine Annual Meeting, Galilee, 2015
 32. “Difficult cases of ejaculatory disorders: practical tips,” 18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madrid, February, 2016
 33. “Return to pretreatment status: myth or reality?”3rd Friends of Israel Urological Symposium (FOIU), Tel Aviv, July, 2016
 34. “Intralesional treatment: Is there a real breakthrough?”3rd Friends of Israel Urological Symposium (FOIU), Tel Aviv, July, 2016
 35. Relationship between chronic prostatitis and premature ejaculation” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016 (Moderator)
 36. “On demand versus daily pharmacotherapy for PE” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016
 37. “Management of ejaculatory dysfunction” 20th World Meeting on Sexual Medicine, Beijing, September, 2016
 38. The role of the pelvic floor in male sexual dysfunction,” 19th Congress of the ESSM, Nice, 2017.
 39. “Prematür Ejakülasyon,” 25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, 2016.
 40. “HIV / Hipogonadizm Değerlendirmesi,” Klinik HIV . AIDS Kongresi, Antalya, 2016
 41. Araştırma Konusunun Seçiminde Nelere Dikkat Edilmeli? Neyi Araştırmalıyız?” Türk Üroloji Akademisi Akademik Gelişim Programı, Darıca 2016.
 42. “Men’s sexual health: Focus on ED, LiSWT and testosterone replacement therapy” 32nd Congress of the EAU, London, 2017 (Poster Oturum Başkanlığı)
İletişime Geç