Kurslar ve Sertifikalar
About me
Kurslar ve Sertifikalar
Kurslar ve Sertifikalar
  1. 6th European Urology Residents Education Programme (EUREP). Prague, 2008.
  2. Türk Üroloji Yeterlilik Belgesi. İzmir, 2010.
  3. European Society for Sexual Medicine, European School of Sexual Medicine Education Programme. Oxford, 2010.
  4. Collaborative Institutional Training Initiative (CITI) Program, Miami, A.B.D., 2011
  5. Tulane University Institutional Animal Care and Use Program, New Orleans, A.B.D., 2011
  6. Fellow of the European Committee of Sexual Medicine (FECSM). Amsterdam, 2012.
  7. EAU Masterclass in Urology, Salzburg, 2014
  8. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK), İstanbul, 2013
  9. Temel İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, Ankara, 2015
  10. İleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu, Klinik Araştırmalar Derneği, Ankara, 2015
İletişime Geç