Yılda En Az 52 Kez Cinsel İlişki Ölüm Riskini Azaltıyor
Makaleler

Cinselliğin sağlık üzerindeki olumlu etkileri artık tüm sağlık otoriteleri tarafından kabul ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sonuçları yayınlanan ilginç bir çalışma, bu konu hakkında yeni veriler sunuyor. Amerikalı bilim adamlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre, cinsel ilişki sıklığı ile ölüm oranı arasında ters bir ilişki olabileceği saptandı. Bu ilişki hem kansere bağlı ölümlerde, hem de diğer hastalıklara bağlı ölümlerde gözlendi. Geçmiş yıllarda yapılan bir çok araştırmada cinsel ilişkinin sağlık, yaşam kalitesi ve genel iyilik hali için çok önemli olduğu ortaya konulmuştu. Ancak, cinsel ilişki sıklığı ile ölüm riski arasında bir ilişkinin olup olmadığı konusu net değildi.

Amerika Birleşik Devletlerinde, 2005 ile 2016 yılları arasında gerçekleştirilen bu ilginç çalışmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yaşları 20 ile 59 arasında değişen toplam 15.269 kişinin cinsel davranış bilgilerini derleyen araştırmacılar, bu veriler ile ölüm riski arasında bir ilişki olup olmadığını analiz ettiler. Yaş ortalaması 39 olan 7.765 erkek ve 7.504 kadın katılımcı, son 12 aydaki cinsel aktiviteleri ile ilgili sorulara cevap verdi. Katılımcıların %7’sinin yılda bir veya daha az sayıda cinsel ilişkiye girdikleri, %14’ününse yılda 104 veya daha fazla sayıda cinsel ilişkiye girdiği saptandı. Geri kalan katılımcıların büyük bir kısmının yılda 2-11 kez ile 52-103 kez cinsel ilişkiye girdikleri izlendi. Cinsel ilişki sıklığı erkekler ile kadınlar arasında benzer olduğu görüldü.

Ölüm oranları ile ilgili veriler için 12.598 katılımcı ortalama 5,7 yıl süreyle takip edildi. Bu süre zarfında 228 kişinin öldüğü rapor edildi. Bu ölümlerin 69’unun kanserden kaynaklandığı, 29’ununsa kalp – damar hastalıkları sonucu gerçekleştiği görüldü.

Yapılan ileri analizlerde cinsel ilişki sıklığı arttıkça, ölüm oranlarının düştüğü saptandı. Yılda en az 52 kez cinsel ilişkiye girenlerde, kalp – damar hastalıkları veya kansere bağlı ölüm oranları, yılda bir kez cinsel ilişkiye girenlere veya hiç girmeyenlere göre daha düşüktü.

Araştırmacılar, cinsel ilişki ile sağlık durumu arasındaki bu pozitif ilişki için dikkat çeken açıklamalarda bulundular. Cinsel ilişkinin sportif egzersizle karşılaştırabilecek düzeyde bir fiziksel aktivite olduğunun altını çizen uzmanlar, sık cinsel ilişkide bulunan kişilerin kalp – damar sağlıklarının daha iyi olmasını bu benzerliğe bağladılar. Ayrıca cinsel ilişki ile birlikte salgılanan endorfin adlı maddenin mutluluğu artıran bir madde olduğunun altını çizen araştırmacılar, endorfinler sayesinde kişilerin ruh sağlığına iyi gelebileceğini belirttiler.

Ancak cinsel ilişkinin direkt ölüm riskini azalttığını söylemek için henüz erken. Bir çok ölümcül hastalığın herhangi bir semptom vermeden önce kişinin cinsel aktivitelerinde düşüşe neden olabileceği biliniyor. Bu nedenle herhangi bir cinsel sağlık sorunu yaşayan kişinin, olası bir hastalığın erken teşhisi ve tedavisi için mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor.

Kaynaklar:

Cao, Chao, MPH, et al. “Trends in Sexual Activity and Associations With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among US Adults” The Journal of Sexual Medicine 

https://www.jsm.jsexmed.org/article/S1743-6095(20)30669-X/fulltext#%20

 

İletişime Geç